Projekt edukacyjny

Od 1 września 2009 r. w gimnazjach obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, która kładzie nacisk m.in. na kształtowanie postaw uczniów umożliwiających sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Udział w projekcie edukacyjnym jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów gimnazjum realizujących treści nowej podstawy programowej. Muszą oni podczas nauki w gimnazjum (w ciągu 3 lat) wziąć udział w co najmniej jednym projekcie. 

Metoda projektu edukacyjnego jest coraz częściej stosowana w polskich szkołach. Nauczyciele cenią ją, ponieważ doskonale kształci umiejętność pracy w grupie, ułatwia przyswajanie oraz utrwalanie wiedzy i jest przyjazna uczniom. Zdefiniowany tam projekt jest działaniem zespołowym (nie może to być więc projekt indywidualny, który także bywa stosowany jako metoda pracy) i planowym, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny. Uczniowie powinni rozwiązać problem zawarty w temacie projektu. Może być on sformułowany np. w postaci pytania problemowego (Jak...? Dlaczego…? W jaki sposób…? Co możemy zrobić, żeby…? itp.). Taka forma projektu jest trudniejsza, ale rozwija więcej umiejętności. Tematyki projektów można szukać w treściach podstawy lub poza nią. Projekty mogą dotyczyć jednego przedmiotu bądź mieć charakter interdyscyplinarny. Istotę projektu stanowi fakt, iż realizowany jest on przez zespół uczniów, a nauczyciel jedynie wspiera ich działania.

z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r.

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM EKOLA

 Projekty edukacyjne w Gimnazjum EKOLA:
 
 
 
 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji