Szkolny Ośrodek Badania Środowiska (SZOBŚ)

W 2007 roku p. Anna Domaradzka-Bocian, nauczycielka biologii i p. Krystyna Rapacz, nauczycielka chemii, opracowały program pracy Szkolnego Ośrodka Badania Środowiska. Nieprzerwanie od września 2007 roku w Zespole Szkół EKOLA prowadzone są pozalekcyjne zajęcia edukacyjne pod nazwą Szkolny Ośrodek Badania Środowiska (SzOBŚ). Pomysł na działalność zrodził się z potrzeby wypracowania efektywnej formy pracy z uczniami zainteresowanymi szeroko pojętą ekologią.

Ośrodek pracuje w cyklu trzyletnim. W pierwszym roku uczniowie zajmują się badaniem właściwości, stopnia skażenia wód i wpływu jakości wód na organizmy. Drugi rok pracy poświęcony jest na badanie jakości gleb. W trzecim roku badaniom zostaje poddana żywność.

Czterogodzinne zajęcia odbywają się raz w miesiącu (sobota), składają się z krótkiej części teoretycznej wprowadzającej uczniów w tematykę zajęć i dłuższej (każdorazowo ok. 75% czasu zajęć) części praktycznej, podczas której uczniowie przeprowadzają doświadczenia i obserwacje.

Zajęcia te dają możliwość prowadzenia obserwacji i eksperymentów, czyli praktycznego dochodzenia do wiedzy, która znacząco wykracza poza program nauczania biologii i chemii.

SUKCESY KONKURSOWE:

19 września 2009 r. udział w X Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Natura a kultura”: praca naszego Szkolnego Ośrodka Badania Środowiska została dostrzeżona w związku z konkursem pt. „Dziesięcioletnie potyczki z edukacją przyrodniczą”, którego organizatorami było Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Za pracę konkursową pt. „Działalność Szkolnego Ośrodka Badania Środowiska w Zespole Szkół EKOLA we Wrocławiu” uzyskaliśmy Nagrodę Specjalną. Nagrodzona praca konkursowa miała również zostać opublikowana w kwartalniku naukowo-metodycznym „Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej”.

SZOBŚ 2017/2018

SZOBŚ 2016/2017

SZOBŚ 2015/2016

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji