SZOBŚ 2016/2017

W bieżącym roku szkolnym Szkolny Ośrodek Badania Środowiska zajmuje się wodą, jej właściwościami, skażeniem oraz wpływem na organizmy żywe. Odbyły się już dwa sobotnie spotkania.

24 września zajęcia rozpoczęły się od szkolenia BHP w pracowni chemicznej, następnie uczniowie badali zachowanie wybranych wskaźników w różnym środowisku, określali pH roztworów za pomocą uniwersalnych papierków wskaźnikowych. Odbyła się prelekcja pt. „Woda jako środowisko życia”, podczas której omówione zostały fizyczne i chemiczne właściwości wody i ich wpływ na organizmy żywe na Ziemi.

8 października uczniowie zajęli się wodami, które pobrane zostały z różnych ujęć na terenie Wrocławia i poza naszym miastem. Badane były (i przez cały tegoroczny cykl zajęć będą badane) próbki pobrane między innymi z terenów wodonośnych Wrocławia, z Odry, śródpolnych rowów melioracyjnych, stawów (w Parku Południowym oraz we wsi Gniechowice) oraz woda wodociągowa z EKOLI. W części chemicznej zajęć oznaczono zapach metodą organoleptyczną na zimno i na gorąco. W części biologicznej uczestnicy poznali i zaobserwowali zjawisko plazmolizy i deplazmolizy na przykładzie jaj kurzych, które wcześniej zostały przez badaczy odpowiednio przygotowane przez rozpuszczenie węglanowej skorupki kwasem octowym.

Na następne zajęcia zapraszamy 19 listopada, a tymczasem - do galerii zdjęć!

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji