Terminarze

Bieżący miesiąc

MAJ / MAY 2023

01-03.05 – dni wolne od zajęć dydaktycznych / days off

01-19.05 – klasa DP2 – egzaminy Matury Międzynarodowej, sesja „May 2023” / DP2 – IB Diploma exams, May 2023 Session

04.05 – klasy 1 i 2LO – Muzeum Pana Tadeusza: wystawa „Dziady”. Przejście / Grades 1 and 2 – Muzeum Pana Tadeusza: „Dziady”. Przejście exhibition

08-10.05 – klasy 1 i 2LO – wycieczka klasowa do Berlina / Grades 1 and 2 – class trip to Berlin

16.05 – wystawienie przewidywanych ocen rocznych / predicted end-of-year grades

22.05 – spotkania wychowawców z rodzicami i konsultacje dla rodziców, godz. 17:30-20:00 / parents meetings with class tutors and consultation hours for parents, at 17:30-20:00

KWIECIEŃ / APRIL 2023

06-11.04 – wiosenna przerwa świąteczna / spring break

20.04 - klasy 1 i 2LO - wystawa "Podróż do wnętrza Ziemi", Galeria BWA Dworzec Główny / Grades 1 and 2 - exhibition at BWA Wrocław Główny Gallery: "Journey to the Center of the Earth"

21.04 – klasa DP2 – wystawienie ocen rocznych / DP2 – end-of-year grades

22.04 – Dzień Otwarty w LO EKOLA / EKOLA Open House Day

24.04 – klasy 1LO, 2LO i DP1 – spotkanie z uczestnikami wymiany szkolnej w ramach AFS Intercultural Programs oraz warsztaty międzykulturowe; rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klasy DP2 / Grades 1, 2 and DP1 – meeting with exchange students within AFS Intercultural Programs and intercultural workshop; teachers’ council – validation of DP2 end-of-year grades

27.04 – klasa DP2 – zakończenie zajęć dydaktycznych / DP2 – end of instruction

28.04 – klasa DP2 – egzaminy Matury Międzynarodowej, sesja „May 2023” / DP2 – IB Diploma exams, May 2023 Session

MARZEC / MARCH 2023

09.03 – wybory do samorządu szkolnego / Students Council Election

16.03 – Kangur Matematyczny 2023: etap szkolny / Math Kangaroo 2023 

21. 03 – klasa 1LO – wyjście do parku trampolin GOJump; klasa 2LO – warsztaty teatralne, Wrocławski Teatr Współczesny; klasa DP1 – wyjście integracyjne do ESCAPE ROOM EXIT19 / Grade 1 – class outing: GOJump Trampoline Park; Grade 2 – theatre workshop at Wrocławski Teatr Współczesny; DP1 – class outing: ESCAPE ROOM EXIT19

24.03 – klasa DP2 – przewidywane oceny roczne / DP2 – predicted end-of-year grades

24-27.03 – klasa DP2 – obóz naukowy (nauki przyrodnicze i matematyka) / DP2 – science and mathematics revision camp

27.03 – klasy 1 i 2LO – warsztaty teatralne, Wrocławski Teatr Współczesny oraz wyjście do Muzeum Współczesnego; spotkania wychowawców z rodzicami i konsultacje dla rodziców, godz. 17:30-20:00 / Grades 1 and 2 – theatre workshop at Wrocławski Teatr Współczesny and visiting Wrocław Contemporary Museum; parents meetings with class tutors and consultation hours for parents, at 17:30-20:00

29-31.03 – klasa DP2 – próbne egzaminy Matury Międzynarodowej / DP2 – mock IB Diploma exams

LUTY / FEBRUARY 2023

03.02 – klasa DP1 – IBDP Orientation Day / DP1 – IBDP Orientation Day

13-26.02 – ferie zimowe / winter break

STYCZEŃ / JANUARY 2023

06.01 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych / day off

09.01 – spotkania wychowawców z rodzicami i konsultacje dla rodziców, godz. 18:30-20:00 / parents meetings with class tutors and consultation hours for parents, at 18:30-20:00

24.01 – klasa 1LO –  Tydzień Filmu Niemieckiego: "Kontra", reż. Sönke Wortmann, Kino Nowe Horyzonty

26.01 – klasy 1 i 2LO – warsztaty teatralne, Wrocławski Teatr Współczesny / Grades 1 and 2 – theatre workshop at Wrocławski Teatr Współczesny

27.01 – wystawienie ocen semestralnych / end-of-semester grades

30.01 – rada pedagogiczna klasyfikacyjna, godz. 17:30; koniec semestru 1 / teachers’ council, at 17:30 – validation of end-of-semester grades; end of semester 1

GRUDZIEŃ / DECEMBER 2022

06.12 – klasa DP1 – mikołajkowe wyjście na wrocławski jarmark świąteczny / DP1 – celebrating Santa Claus Day at Wrocław Christmas Fair

09.12 – Maraton Pisania Listów Amnesty International 2022 / Amnesty International Letter-Writing Marathon 2022

10.12 – udział szkoły w akcji „Szlachetna Paczka 2022” / school’s participation in the „Noble Gift 2022” operation

18.12 – klasy DP1 i DP2, grupy Polish A Literature – wyjście na spektakl „Sen nocy letniej”, reż. Magdalena Piekorz, Teatr Polski / DP1 and DP2 Polish A Literature groups – theatre outing, „Midsummer Night’s Dream”, dir. Magdalena Piekorz, Teatr Polski

22.12 – wystawienie przewidywanych ocen semestralnych w e-dzienniku Librus; klasy 1 i 2LO – wyjście do Muzeum Miejskiego na wystawę prac Salvadora Dalí / predicted end-of-semester grades in e-register Librus; Grades 1 and 2 – visiting The City Museum of Wrocław for the exhibition of Salvador Dalí’s works

23-31.12 – ferie świąteczne / Christmas-New Year Break

LISTOPAD / NOVEMBER 2022

01.11 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych / day off

10.11 – spotkanie uczniów DLO EKOLA i wywiad z prof. dr. hab. Piotrem Chruszczewskim, anglistą i amerykanistą, Dyrektorem Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego / EKOLA students meeting and conducting an interview with Professor Piotr Chruszczewski, English philologist and Americanist, director of the Interdisciplinary Individual Studies at the University of Wrocław

11.11 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych / day off

14.11 – konsultacje dla rodziców, godz. 18:30-20:00 / consultation hours for parents, at 18:30-20:00 

15.11 – klasa DP2 – rejestracja na sesję egzaminacyjną Matury Międzynarodowej “May 2023”; klasy DP1 i DP2 - spotkanie z przedstawicielem Coventry University Wrocław / DP2 – registration for IB Diploma examination session “May 2023”; DP1 and DP2 - meeting with Coventry University Wrocław representative

24.11 – klasy 1 i 2LO – warsztaty teatralne, Wrocławski Teatr Współczesny; udział uczniów DLO EKOLA w inauguracji roku akademickiego na Międzydziedzinowych Studiach Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego, wysłuchanie wykładu inauguracyjnego dr Yacov Livne, ambasadora Izraela w Polsce / Grades 1 and 2 – theatre workshop at Wrocławski Teatr Współczesny; EKOLA students’ participation in the inauguration of the academic year at the Interdisciplinary Individual Studies at the University of Wrocław, the inaugural lecture by Dr. Yacov Livne, Ambassador of Israel to Poland

25-28.11 – przedstawiciele klas DP1 i DP2 – uczestnictwo w konferencji WrocMUN 2022 / DP1 and DP2 representatives – participation in WrocMUN 2022 conference

PAŹDZIERNIK / OCTOBER 2022

04.10 – Europejski Dzień Języków Obcych / European Day of Foreign Languages

06.10 – klasa 2LO - warsztaty teatralne, Wrocławski Teatr Współczesny; wyjście do Panoramy Racławickiej / Grade 2 - theatre workshop at Wrocławski Teatr Współczesny; Panorama of Battle of Racławice outing

07.10  klasa DP2 - spotkanie z doradcą do spraw rekrutacji na wyższe uczelnie / DP2 - meeting with college counsellor 

10.10 – klasa 1LO - wyjście na wrocławski Rynek: średniowieczne miasto / Grade 1 - Wrocław Market Square outing: medieval town

14.10 – Dzień Edukacji Narodowej; Ekolowy Turniej Gier Planszowych / National Education Day; EKOLA Board Games Tournament 

14-16.10 – klasa DP2 - obóz naukowy: nauki przyrodnicze / DP2 - Science Revision Camp

21.10 – klasy 2LO, DP1 i DP2 – wyjście na warsztaty realizowane przez Credit Suisse “STEM – dziewczyny do IT” / Grade 2, DP1 and DP2 – workshop at Credit Suisse “STEM – Girls for IT”; klasy DP1 i DP2, grupy Polish A - wyjście do Muzeum Pana Tadeusza na wystawę "Drukarze i romanse" /  DP1 and DP2 Polish A groups - exhibition "Printers and Romances" at Muzeum Pana Tadeusza

31.10 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych / day off

WRZESIEŃ / SEPTEMBER 2022

01.09 – rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023, godz. 09:00 / beginning of school year 2022-2023, at 09:00

02.09 – DP Students Orientation Day w klasach DP1 i DP2 / DP1 and DP2 – Students Orientation Day

06.09 – klasa 1LO – Integration Activities / Grade 1 – Integration Activities 

12.09 – spotkania wychowawców z rodzicami, godz. 18:00 / parents meetings with class tutors, at 18:00 

13.09 – klasa 2LO – Integration Activities / Grade 2 – Integration Activities

21.09 - klasa 1 i 2LO - wyjście do Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych na wykłady i pokazy "Nanotechnologia - czym jest i jak wpływa na nasze życie?" oraz "Jak wyhodować kryształ?" (Dolnośląski Festiwal Nauki) / Grades 1 and 2 - class outing to Institute of Low Temperature and Structure Research: lectures and shows "Nanotechnology - what is it and how does it affect our lives?" and "How to grow a crystal?" (Lower Silesian Science Festival)

29-30.09 – DP Students Orientation Days w klasie DP1 / DP1 – Students Orientation Days

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji