Wydarzenia i działania

27.10.2020

Inspiracje, pomysły, rozwiązania

Od samooceny pracy własnej nauczyciela do roli rodzica we współczesnej szkole - tak najkrócej scharakteryzować można problematykę zorganizowanych przez Fundację Oświatową EKOLA, wirtualnych spotkań kadry kierowniczej, skupionej w Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej.

Wszystko zaczęło się we wtorek 27 października 2020 roku, kiedy to dyrektorzy szkół niepublicznych mieli okazję wysłuchać komentarza dra Roberta Mertuszki, Koordynatora Centrum Naukowego EKOLA, do problemu autoewaluacji w pracy nauczyciela. Zasadnicza część tego wystąpienia dotyczyła sposobów oraz obszarów, które mogą podlegać samoocenie. Ponadto prelegent poruszył niezwykle istotną kwestię monitorowania realizacji podstawy programowej z punktu widzenia nadzoru pedagogicznego dyrektora, proponując, aby również ten obszar mógł być poddany samoocenie lub „automonitoringowi”.

Kontynuacja wtorkowego spotkania nastąpiła trzy dni później. W piątkowe przedpołudnie dyrektorzy dyskutowali nie tylko o problemach nadzoru pedagogicznego, ale również metodach pracy z uczniami w czasie trwania pandemii. Rozmawiano o metodzie projektu, jako jednej z ciekawszych form pracy. Uczestnicy spotkania podzielili się własnymi doświadczeniami odnośnie pracy projektowej. Ostatnim akordem piątkowego spotkania była krótka dyskusja na temat roli rodziców we współczesnej szkole. Temat rozległy jak Ocean Atlantycki, wspólnie ustalono więc, że będzie on wiodącym problemem na kolejnym spotkaniu kadry kierowniczej.

Niewątpliwie uprawniona będzie konstatacja, że takie spotkania są ważne i konieczne. Zdobycze technologiczne dają szansę na komunikację niemal bez żadnych barier. Cieszy deklaracja dyrektorów, że chcą uczestniczyć w następnych dyskusjach i rozmawiać o nowoczesnej edukacji w nowoczesnym świecie. Jolanta Węglowska, Prezes Fundacji Oświatowej EKOLA podsumowując spotkanie zadeklarowała, że z przyjemnością będzie organizować  takie „on-linowe” fora.

11.09.2020

Jesienny Salon Edukacyjny we Wrocławiu

Edukacja to relacja brzmiał tytuł wykładu prof. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz. Nie popełni się większego błędu dopisując do tego zdania ciąg dalszy - życie to relacja. Bez możliwości spotykania się, rozmowy, jakiejkolwiek bliskości tracimy bardzo ważny element naszej egzystencji. Między innymi te argumenty legły u podstaw organizacji konferencji w ramach Jesiennego Salonu Edukacyjnego dla kadry kierowniczej skupionej w Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej.

11 września 2020 roku z pewnością zapisze się w kalendarzu roku szkolnego jako data ważna, zarówno bowiem uczestnicy konferencji, jak i wykładowcy zwracali uwagę, że to pierwsze od wielu miesięcy spotkanie, na którym można w sposób bezpośredni wymienić poglądy, podyskutować o ważnych dla oświaty kwestiach, a może przede wszystkim normalnie przywitać, zobaczyć bezpośrednio – nie przez internetowe platformy, porozmawiać twarzą w twarz – nie przez telefon, czy komunikator. Przyjazne progi Hotelu Novotel we Wrocławiu stały się więc świadkiem wydarzenia, które, w co należy wierzyć bezwarunkowo, będzie początkiem powrotu do normalności, szczególnie tej edukacyjnej.

Konferencję otworzyła inicjatorka całego wydarzenia Jolanta Węglowska, Prezes Fundacji Oświatowej EKOLA, która witając wszystkich uczestników i dziękując za przybycie podkreślała, w jak trudnym okresie przyszło funkcjonować oświacie, z jak wieloma problemami musi się ona mierzyć. Wyraziła przy tym przekonanie, że to pierwsze, po wielu miesiącach izolacji spotkanie, stanowić będzie inspirację dla dyrektorów w ich codziennej pracy.

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Podstawą rozważań wykładowczyni był problem relacji międzyludzkich szczególnie na poziomie edukacji. Prof. Nowak-Dziemianowicz wykazywała, że pandemia oraz związane z nią odosobnienie miało rujnujący wpływ zarówno na jakość kształcenia, jak i psychikę młodego człowieka. Wykład ilustrowany był wieloma przykładami z obszaru życia społecznego, co pomagało w pełni zrozumieć nie zawsze łatwe treści z zakresu psychologii i pedagogiki. Pani profesor – wybitna specjalistka w swojej dziedzinie, urzekła odbiorców wykładu niezwykłą charyzmą i lekkością przekazu.

Kolejny prelegent, dr Robert Mertuszka, Koordynator Centrum Naukowego EKOLA, przedstawił w oparciu o praktyczne egzemplifikacje znaczenie kompetencji kluczowych w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia tychże w sytuacji kryzysowej.

Zaraz po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji spotkali się z Tomaszem Paprockim, Inspektorem Ochrony Danych, który wraz ze swoimi współpracownikami z firmy Fusion24 prezentował zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w sytuacji pracy zdalnej.

Następnie dr Robert Mertuszka jeszcze raz spotkał się z obradującymi, aby przedstawić w formie komunikatu treści dotyczące kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

W trakcie konferencji odbył się pokaz urządzeń, które mogą być pomocne w codziennej pracy szkoły funkcjonującej w reżimie sanitarnym, między innymi specjalnych czujników do mierzenia temperatury ciała oraz sprzętu do szybkiego odkażania sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły.

W tym trudnym okresie spotkanie „na żywo” było niewątpliwie potrzebne i pożyteczne. Zarówno eksponowane treści merytoryczne, jak i możliwość bezpośredniego spotkania były niezwykle cenne, co podkreślali uczestnicy konferencji, dziękując Jolancie Węglowskiej za jej organizację.

05.11.2019 - otwarta debata: CZŁOWIEK - TECHNOLOGIA - ŚWIAT

Tezy do debaty:

  1. Internet jako przestrzeń kulturowa (przestrzeń społeczna).
  2. Internet: wolność absolutna – absolutne zniewolenie (czy istnieje coś pomiędzy?).
  3. Świat stechnologizowany – człowiek stechnologizowany – zagrożenia.
  4. Przestrzeń rzeczywista, a cyberprzestrzeń – wpływ technologii na ludzkie życie.
  5. Internet jako miejsce uczestniczenia w kulturze.
  6. Quo Vadis „Domine” – czyli dokąd zaprowadzi nas rozwój technologiczny.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji