O programie

Istotą programu CAS jest rozwój osobisty ucznia poprzez działanie w trzech obszarach – kreatywności, aktywności oraz wolontariatu.

  • KREATYWNOŚĆ - zgłębianie i realizacja kreatywnych idei, które prowadzą do powstania autorskich lub interpretacyjnych produktów końcowych
  • AKTYWNOŚĆ - działania w sferze aktywności fizycznej wspierające zdrowy tryb życia uczniów
  • WOLONTARIAT - współpraca i zaangażowanie w życie społeczności, będące odpowiedzią na jej realne potrzeby

Warto mieć czas na CAS

Zgodnie z wymaganiami Matury Międzynarodowej uczniowie DP2 kontynuują, a DP1 rozpoczynają swoją przygodę z programem CAS. W bieżącym roku szkolnym, 2019/2020, prace uczniów koordynują panie Małgorzata Szeferowicz oraz Anna Bocian.

CAS Diaries

A oto kilka przykładowych stron z uczniowskich CAS Diaries:

   

   

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzięki programowi CAS uczniowie mają szansę rozwijać cechy zdefiniowane w profilu ucznia programu IB (IB learner profile, patrz niżej), twórczą osobowość oraz postawę otwartości i empatii w stosunku do innych. Doskonalenie umiejętności, postaw i talentów odbywa się poprzez różnorodne indywidualne oraz grupowe działania, które stwarzają możliwość zgłębiania zainteresowań, realizowania pasji, wyrażania własnej osobowości i perspektywy patrzenia na świat. CAS zapewnia wszechstronność wymagającego programu akademickiego, jakim jest IB Diploma, uczy samostanowienia i współpracy, daje poczucie spełnienia oraz satysfakcji.

Konstruktywna realizacja CASu jest czymś w rodzaju odkrywczej podróży w głąb siebie i innych. Każdy uczeń zaczyna z innego punktu, każdy ma inne potrzeby i cele. Program jest zatem zindywidualizowany w zależności od zainteresowań, umiejętności, wartości oraz pochodzenia uczniów.

Realizacja i zaliczenie programu CAS jest warunkiem koniecznym do otrzymania dyplomu Matury Międzynarodowej. IB nie przewiduje ocen za realizację programu CAS. Uczniowie mają jednak obowiązek prowadzić portfolio, w którym zapisują osobiste refleksje i wnioski wynikające z podjętych w ramach programu aktywności oraz zamieszczają materiały, które mają potwierdzić spełnienie siedmiu kryteriów opisanych w Creativity, Activity, Service Guide, co pozwoli uznać program za zaliczony. 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji