Klasa 3 liceum / DP1

Dokumenty, które należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariatu szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

do 31 maja 2024:

 do 26 czerwca 2024:

 • kopia świadectwa ukończenia klasy 2 liceum
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i działania ucznia: certyfikaty językowe, udział w olimpiadach, konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, zaangażowanie w akcje społeczne, itd. 
 • ewentualne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 200 zł i należy ją wpłacić gotówką w szkole lub na konto:

bank: BANK PKO BP    

numer rachunku: 26 1020 5226 0000 6302 0481 0372

właściciel konta: Fundacja Oświatowa EKOLA, ul. Zielińskiego 56, 53-534 Wrocław

Warunki przyjęcia ucznia do klasy DP1:

1) wynik egzaminu z języka ojczystego (polskiego lub angielskiego) - minimum 60%

2) wynik egzaminu z języka angielskiego jako języka obcego - minimum 60%

3) wynik egzaminu z matematyki - minimum 50%

4) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej zainteresowań kandydata, motywacji do wyboru nauki w programie Matury Międzynarodowej, planów na przyszłość, itd.

5) ocena zachowania na świadectwie ukończenia klasy 2 liceum - co najmniej bardzo dobra

6) średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy 2 liceum z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, historia, biologia, chemia, fizyka, matematyka - co najmniej 4.0 lub równorzędna w innym systemie edukacyjnym

Bierzemy również pod uwagę dodatkowe osiągnięcia ucznia potwierdzone odpowiednimi dokumentami - certyfikaty językowe, udział w olimpiadach, konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, zaangażowanie w akcje społeczne, itd.

Egzamin kwalifikacyjny do klasy z programem Matury Międzynarodowej (DP1) składa się z trzech części: egzamin z języka ojczystego, z języka angielskiego oraz z matematyki (terminarz).

Egzamin pisemny z języka ojczystego (polskiego lub angielskiego) sprawdza poziom wiedzy z historii literatury i teorii literatury, jaką kandydat powinien mieć po drugiej klasie liceum ogólnokształcącego. Ma formę ukierunkowanej pytaniami analizy i interpretacji wybranego utworu poetyckiego i fragmentu prozy; czas trwania egzaminu – 1h30m.

Przykładowy egzamin z języka polskiego.

Egzamin z języka angielskiego jako języka obcego składa się z

 • części pisemnej: rozumienie tekstu mówionego, rozumienie tekstu czytanego, praktyczne użycie języka (uzupełnienie tekstu brakującymi słowami, przekształcenia zdań obejmujące zmianę słownictwa, składni i struktur gramatycznych, słowotwórstwo), wypowiedź pisemna (reakcja na przeczytany tekst: 200-250 słów; minimum 5-zdaniowe odpowiedzi na kilka pytań otwartych); czas trwania egzaminu – 1h30m
 • części ustnej: rozmowa z kandydatem na wylosowany temat; czas trwania rozmowy – ok. 10m

Treści tematyczne, które mogą pojawić się w pytaniach otwartych części pisemnej egzaminu oraz w rozmowie z kandydatem w części ustnej egzaminu:

 1. Problemy globalne (zmiany klimatu, wpływ człowieka na środowisko naturalne, rasizm, ksenofobia, uzależnienia, nierówności społeczne, konsekwencje gwałtownego rozwoju technologii, itd.)
 2. Sztuka (malarstwo, film, teatr, muzyka, literatura, moda, itd.)
 3. Najważniejsze osiągnięcia naukowe i technologiczne XX i XXI wieku
 4. Komunikacja – porozumiewanie się, środki masowego przekazu, media społecznościowe
 5. Język ojczysty i języki obce – ich znaczenie w naszym życiu
 6. Poczucie tożsamości i przynależności
 7. Co wiem o programie IB Diploma; dlaczego chcę się w nim uczyć? 

Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego według skali CEF (Common European Framework) - B2 

Egzamin pisemny z matematyki sprawdza poziom wiedzy w zakresie następujących zagadnień: Topics for Mathematics Entrance Exam 2024/2025. Czas trwania egzaminu – 1h30m. 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji