O szkole

International School of EKOLA należy do Zespołu Szkół EKOLA założonego w 1990r. we Wrocławiu. ISE to międzynarodowa szkoła ponadgimnazjalna, działająca od roku 2005, autoryzowana przez International Baccalaureate Organization do prowadzenia programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme). Nauka w ISE trwa trzy lata:

klasa preIB - 10 rok edukacji, kurs przygotowujący do nauki w dwuletnim programie Matury Międzynarodowej

klasa IB1 - 11 rok edukacji, pierwszy rok dwuletniego programu Matury Międzynarodowej

klasa IB2 - 12 rok edukacji, drugi rok dwuletniego programu Matury Międzynarodowej

W ISE oferujemy prawdziwą edukację międzynarodową, co oznacza współistnienie różnych kultur, otwartość, międzynarodową społeczność nauczycieli i uczniów (Polska, Korea Płd, Chiny, Pakistan, Indie, USA, Rosja, Ukraina, Włochy, Francja, Filipiny, itd.), angielski jako język wykładowy już od klasy preIB oraz program nauczania, który przygotowuje uczniów do zdobycia dyplomu Matury Międzynarodowej, uznawanego przez uczelnie na całym świecie. 

W swojej 13-letniej historii International School of EKOLA współpracowała z Uniwersytetem Wrocławskim w ramach projektów Tubylcy popkultury: Kompetencje kulturowe w dobie nowych mediów (Instytut Filologii Angielskiej), czy Letnia Szkoła Demokracji (Instytut Politologii), z Europejskim Parlamentem Młodzieży, organizacją AIESEC i Studynet Group, regularnie bierzemy udział w symulacjach obrad ONZ, Model United Nations. Wraz z pracownikami naukowymi i studentami Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowaliśmy Wratislavia MUN 2016.

W skład Zespołu Szkół EKOLA, oprócz ISE, wchodzą również:

Szkoła Podstawowa EKOLA (klasy 1-8)

Gimnazjum EKOLA z oddziałami dwujęzycznymi (klasa 3)

Uczniowie cudzoziemcy przyjmowani są również do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, gdzie uczą się w polskim systemie edukacyjnym. Rozpoczynają od lekcji języka polskiego prowadzonych przez lektorki specjalizujące się w nauczaniu obcokrajowców. Stopniowo uczniowie cudzoziemcy zaczynają również uczęszczać na wybrane zajęcia z cała klasą, do której zostali zapisani. Mamy wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i integrowaniu w ten sposób dzieci z Korei, Tajwanu, Pakistanu czy Ukrainy. 

Rok szkolny

  • dwa semestry: wrzesień-styczeń; luty-czerwiec
  • wakacje: lipiec-sierpień

Liczebność klas

  • 15-20 uczniów w klasie

Liczba uczniów w Zespole Szkół EKOLA w roku szkolnym 2018/2019

  • 334 uczniów

Budynek i teren szkoły

Budynek szkoły znajduje się w spokojnej, zielonej okolicy w centrum miasta. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne (tablice interaktywne, komputery, itd), pracownię biologiczno-chemiczną i komputerową, bibliotekę, aulę oraz nowo wybudowaną salę gimnastyczną. W szkole znajdują się wygodne miejsca przeznaczone do odpoczynku w czasie przerw. Uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całej szkoły. Każdy uczeń posiada zamykaną szafkę w szatni szkolnej. Zarówno edukacja wczesnoszkolna, starsze klasy szkoły podstawowej, jak i klasa gimnazjum korzystają z własnej przestrzeni wydzielonej specjalnie dla nich, mając jednocześnie możliwość swobodnego poruszania się po całej szkole. EKOLĘ otacza piękny zielony teren, z bezpiecznym placem zabaw dla najmłodszych oraz niewielkim boiskiem. W szkole znajduje się sklepik ze zdrową żywnością oraz stołówka, w której uczniowie jedzą obiady przygotowywane według zasad zdrowego żywienia. Świetlica szkolna dla dzieci ze szkoły podstawowej jest otwarta codziennie do godziny 17:00. Szkoła międzynarodowa od września 2018 roku ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Ojca Beyzyma 17.

Reasumując, nasza bezpieczna i kameralna szkoła stwarza wspaniałe warunki do pracy i wypoczynku.

Osiągnięcia i działania 

W okresie 28 lat swojego istnienia EKOLA otrzymała Westfalską Nagrodę Pokojową za promowanie pokoju, tolerancji i porozumienia międzykulturowego, została szkołą stowarzyszoną UNESCO, wzięła udział międzykulturowych interdyscyplinarnych projektach takich jak Mondialogo, It's your world too czy Creating and Communicating on HIV and AIDS, w poświęconych ekologii programach Science Across Europe i Global Laboratory, organizowała wyjazdy, warsztaty i seminaria ekologiczne. Byliśmy szkołą partnerską w ramach międzynarodowych projektów w programie Socrates-Comenius: Lasy chronią ludzi - ludzie chronią lasy oraz Miejsca święte i trasy pielgrzymek w Europie, jak również w innych projektach we współpracy z zagranicznymi szkołami i instytucjami, na przykład w polsko-litewskim Youth Actions Against Racism and Xenophobia, czy polsko-islandzkim Młodzieżowa Pracownia Opowieści. Naszymi partnerami są lub były szkoły z Niemiec (trwająca od ponad 20 lat partnerska współpraca ze szkołą Robert-Bosch-Gesamtschule z Hildesheim), Włoch, Słowacji, Turcji, Islandii, Rumunii, Francji i Litwy. Zainicjowaliśmy interdyscyplinarny projekt Kropla Afryki, którego celem jest szerzenie wiedzy o Afryce, przybliżenie tradycji tego kontynentu, zwrócenie uwagi na problemy oraz kształtowanie postawy tolerancji, empatii, solidarności. Kolejnym wdrażanym w EKOLI programem jest Szkoła z Klasą 2.0, który wiąże się z nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, ich zastosowaniem przez nauczycieli i uczniów w procesie dydaktycznym. EKOLA posiada ponadto certyfikat Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) Preparation Centre, przyznany nam w 2012 roku przez International House we Wrocławiu, co oznacza, że uczniowie EKOLI są przygotowywani do egzaminów Cambridge ESOL: YLE, KET, PET oraz FCE i mogą je zdawać w naszej szkole. 

   

    

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości 25-lecia istnienia szkoły.

 


 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji