Języki obce

Inny język jest inną wersją życia - Federico Fellini

W ZS EKOLA prowadzone są zajęcia z trzech języków obcych – angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, a także z języka polskiego dla obcokrajowców.

W wyniku współpracy z International House we Wrocławiu (od 2012 roku) EKOLA otrzymała certyfikat Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) Preparation Centre, dzięki któremu nasi uczniowie są przygotowywani do egzaminów Cambridge ESOL (YLE, KET, PET, FCE) i mogą zdawać je w szkole. Zachęcamy uczniów do udziału w konkursach językowych, kulturoznawczych, wymianach międzynarodowych. W gimnazjum dwujęzycznym język angielski wprowadzany jest stopniowo na różnych przedmiotach (np. biologii, fizyce, matematyce, informatyce), zajęcia z historii i kultury krajów anglojęzycznych prowadzone są w całości w języku angielskim. Na poziomie ponadgimnazjalnym, w International School of EKOLA, cały proces edukacyjny przebiega w języku angielskim, wszystkie przedmioty w programie Matury Międzynarodowej wykładane są w tym języku.

ROK SZKOLNY 2018/2019

XVI KRZYCKI KONKURS SCENEK W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zespół Szkół EKOLA pod patronatem Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli organizuje XVI KRZYCKI KONKURS SCENEK W JĘZYKU ANGIELSKIM. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych i gimnazjalistów. Konkurs odbędzie się 16 maja 2019 (czwartek) o godzinie 10:00 w auli Zespołu Szkół EKOLA we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego 56. Zapraszamy do udziału. 

REGULAMIN KONKURSU

KONKURSY JĘZYKOWE

  • zDOLNY ŚLĄZACZEK z języka angielskiego - laureatka konkursu: Anastazja Mitas (kl. 8a)
  • zDOLNY ŚLĄZAK z języka angielskiego - laureat konkursu: Marcin Zubrzycki (kl. 3 Gim)
  • zDOLNY ŚLĄZAK z języka francuskiego - laureatka konkursu: Maya Kiernicka - Allavena (kl. 3 Gim)

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

KONKURSY JĘZYKOWE

  • zDOLNY ŚLĄZACZEK z języka angielskiego - laureat konkursu: Marcin Zubrzycki (kl. 6)
  • ENGLISH MASTER - laureat konkursu: Marcin Zubrzycki (kl. 6)

INNE WYDARZENIA

  • EGZAMIN CAMBRIDGE KEY ENGLISH TEST: w kwietniu 2016, 16 uczniów klasy szóstej przystąpiło do egzaminu Cambridge Key English Test, który jak co roku przeprowadzili w EKOLI egzaminatorzy z International House we Wrocławiu;
  • WYMIANA Z ROBERT BOSCH GESAMTSCHULE W HILDESHEIM, NIEMCY: klasa szósta - maj 2016; relacja z wymiany oraz zdjęcia
  • XIII KRZYCKI KONKURS SCENEK W JĘZYKU ANGIELSKIMrelacjazdjęcia ze szkolnych eliminacji do finału konkursu

ROK SZKOLNY 2014/2015

KONKURSY JĘZYKOWE

W szkole odbywają się konkursy językowe na różnych poziomach edukacji i w różnym zakresie.

OLIMPUSEK to konkurs języka angielskiego dla najmłodszych uczniów EKOLI. W tym roku odbył się w styczniu i wzięło w nim udział osiemnastu uczniów z klasy drugiej i trzeciej.

ENGLISH MASTER to konkurs języka angielskiego dla szkół podstawowych. W tym roku odbyła się jego XII edycja, w której uczestniczyła grupa uczniów z klasy piątej i szóstej. Najlepsze wyniki uzyskali Marcin Zubrzycki i Dominika Ferneza.

OLIMPUS to konkurs języka angielskiego oraz niemieckiego dla gimnazjalistów i uczniów szkoły podstawowej, w którym także uczestniczą uczniowie EKOLI.

KONKURS zDOLNY ŚLĄZAK GIMNAZJALISTA organizowany przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu składa się z kilku etapów. Na szczeblu powiatu w tym roku walczyli w konkursie języka angielskiego Victoria Gluszkowska, Magdalena Jaglińska, Julia Wysowska (kl. 3 Gimnazjum) oraz Kaja Szadujko i Bartosz Bogdański (kl. 2a Gimnazjum).

W konkursie języka niemieckiego tytuł finalisty zdobył uczeń klasy 3 gimnazjum, Eryk Hartl.

UNION JACK CONTEST to konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych organizowany przez ZS nr 5. W tegorocznej edycji do drugiego etapu konkursu przeszło troje uczniów EKOLI: Victoria Gluszkowska (kl. 3 Gimnazjum), Ada Trybuchowska i Witold Warmuzek (kl. 1 Gimnazjum).

Jesienią odbył się w szkole Konkurs wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego dla gimnazjalistów, który wygrała Dominika Kozłowska (kl. 2a Gimnazjum).

INNE WYDARZENIA

Kształcenie językowe w ZS EKOLA to także inne działania rozwijające kompetencje uczniów: wycieczki, projekty, debaty, wymiany międzynarodowe, egzaminy zewnętrzne.

WYCIECZKA DO DREZNA

W grudniu odbyła się wycieczka do Drezna dużej grupy uczniów z gimnazjum oraz klas preIB i IB2. Zwiedzano miasto, ale uczniowie odwiedzili też Jarmark Bożonarodzeniowy, który sprzyjał integracji i nowym przyjaźniom.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Corocznie w EKOLI w ramach wrześniowego Europejskiego Dnia Języków Obcych odbywają się różnego typu warsztaty, gry językowe, prezentowane są efekty zajęć plastycznych. W tym roku grupa gimnazjalistów wzięła udział w niemieckojęzycznych warsztatach, ćwicząc scenki teatralne w oparciu o fragmenty baśni braci Grimm „Czerwony Kapturek” oraz „O wilku i siedmiu koźlątkach” (projekt: Begegnung mit deutscher Sprache, Begegnung mit deutschen Märchenfiguren w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z Westfalskim Forum ds. Kultury i Edukacji). W warsztatach uczestniczyli: Victoria Gluszkowska, Michał Buszek, Julia Osmólska, Julia Wysowska i Magdalena Jaglińska (opiekun – p. Renata Durska).

DZIEŃ UNESCO I TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

W tym roku szkolnym Dzień UNESCO zainaugurował w ZS EKOLA Tydzień Życzliwości. Połączenie obu działań miało podkreślić wagę pomocy inny i życzliwości w życiu codziennym w skali globalnej i w małych społecznościach, choćby szkolnej. Ze świętem UNESCO łączy się Międzynarodowy Dzień Tolerancji, dlatego uczniowie w ramach jego obchodów przygotowali prezentacje na ten temat i akcję plakatową. Ważną inicjatywą okazała się Nagroda Życzliwości dla wyróżniających się postawą uczniów. Otrzymali ją Ewa Bator i Sawa Romanek ze szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści: Grzegorz Gajewski, Ada Trybuchowska, Witold Warmuzek.

EGZAMIN CAMBRIDGE KEY ENGLISH TEST

W marcu 2015, 11 uczniów klasy szóstej przystąpiło do egzaminu Cambridge Key English Test, który przeprowadzili w EKOLI egzaminatorzy z International House we Wrocławiu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji