Zasady

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W skład Zespołu Szkół EKOLA - prowadzonego przez Fundację Oświatową EKOLA - wchodzą:

- Szkoła Podstawowa

- Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące EKOLA z maturą międzynarodową

2. Zespół Szkół EKOLA jest placówką niepubliczną, która posiada uprawnienia:

- szkół publicznych w zakresie Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego

- realizacji programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme) w International School of EKOLA

3. Podstawą formalno-prawną świadczenia usług edukacyjnych w Zespole Szkół EKOLA jest umowa o naukę, zawierana między rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka a Fundacją Oświatowa EKOLA.

4. Na mocy umowy o naukę - w zakresie zobowiązań prawno-finansowych - rodzice lub prawni opiekunowie dziecka pobierającego naukę w Zespole Szkół EKOLA są m. in. zobligowani do złożenia kompletu wymaganych dokumentów związanych z przyjęciem dziecka do szkoły oraz wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej.

5. Zapisy do szkół prowadzonych przez Fundację Oświatową EKOLA są prowadzone przez cały rok.

6. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci kontynuujące naukę w Zespole Szkół EKOLA oraz ich rodzeństwo, a także dzieci absolwentów EKOLI.

7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do poszczególnych klas są wpisywani wg kolejności zgłoszeń na listę rekrutacyjną, na podstawie której biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wpis na listę rekrutacyjną nie oznacza przyjęcia dziecka do szkoły.

8. W przypadku braku wolnych miejsc istnieje możliwość wpisania dziecka na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca w danej klasie, osoby z tej listy będą o tym fakcie natychmiast poinformowane.

9. Ostateczna decyzja o przyjęciu dziecka do danej klasy w wybranej szkole prowadzonej przez Fundację Oświatowa EKOLA należy do dyrektora odpowiedniego typu szkoły

10. Wszelkich informacji związanych z rekrutacją do szkół Fundacji Oświatowej EKOLA udziela sekretariat szkoły:

ul. Zielińskiego 56, 53-534 Wrocław; tel: (71) 361-43-70; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji