EKOLA

Zespół Szkół EKOLA
Fundacji Oświatowej EKOLA
ul. T. Zielińskiego 56,
53-534 Wrocław
tel/fax: +48 713 614 370
e-mail: sekretariat@ekola.edu.pl