Języki obce

Inny język jest inną wersją życia - Federico Fellini

W ZS EKOLA prowadzone są zajęcia z trzech języków obcych – angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, a także z języka polskiego dla obcokrajowców.

W ramach współpracy z International House we Wrocławiu (od 2012 roku) przyznano szkole certyfikat Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) Preparation Centre, dzięki któremu uczniowie EKOLI są przygotowywani do egzaminów Cambridge ESOL (YLE, KET, PET, FCE) i mogą zdawać je w szkole. Zachęcamy uczniów do udziału w konkursach językowych, kulturoznawczych, wymianach międzynarodowych. W gimnazjum dwujęzycznym język angielski wprowadzany jest stopniowo na różnych przedmiotach (np. biologii, fizyce, matematyce, informatyce), zajęcia z historii i kultury państw anglojęzycznych prowadzone są w całości w języku angielskim. Na poziomie ponadgimnazjalnym, w International School of EKOLA, cały proces edukacyjny przebiega w języku angielskim, wszystkie przedmioty w programie Matury Międzynarodowej wykładane są w tym języku.

ROK SZKOLNY 2015/2016

KONKURSY JĘZYKOWE

  • zDOLNY ŚLĄZAK - język angielski - finalista konkursu: Bartosz Bogdański (kl. 3a)

INNE WYDARZENIA

ROK SZKOLNY 2014/2015

KONKURSY JĘZYKOWE

W szkole odbywają się konkursy językowe na różnych poziomach edukacji i w różnym zakresie.

OLIMPUSEK to konkurs języka angielskiego dla najmłodszych uczniów EKOLI. W tym roku odbył się w styczniu i wzięło w nim udział osiemnastu uczniów z klasy drugiej i trzeciej.

ENGLISH MASTER to konkurs języka angielskiego dla szkół podstawowych. W tym roku odbyła się jego XII edycja, w której uczestniczyła grupa uczniów z klasy piątej i szóstej. Najlepsze wyniki uzyskali Marcin Zubrzycki i Dominika Ferneza.

OLIMPUS to konkurs języka angielskiego oraz niemieckiego dla gimnazjalistów i uczniów szkoły podstawowej, w którym także uczestniczą uczniowie EKOLI.

KONKURS zDOLNY ŚLĄZAK GIMNAZJALISTA organizowany przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu składa się z kilku etapów. Na szczeblu powiatu w tym roku walczyli w konkursie języka angielskiego Victoria Gluszkowska, Magdalena Jaglińska, Julia Wysowska (kl. 3 Gimnazjum) oraz Kaja Szadujko i Bartosz Bogdański (kl. 2a Gimnazjum).

W konkursie języka niemieckiego tytuł finalisty zdobył uczeń klasy 3 gimnazjum, Eryk Hartl.

UNION JACK CONTEST to konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych organizowany przez ZS nr 5. W tegorocznej edycji do drugiego etapu konkursu przeszło troje uczniów EKOLI: Victoria Gluszkowska (kl. 3 Gimnazjum), Ada Trybuchowska i Witold Warmuzek (kl. 1 Gimnazjum).

Jesienią odbył się w szkole Konkurs wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego dla gimnazjalistów, który wygrała Dominika Kozłowska (kl. 2a Gimnazjum).

INNE WYDARZENIA

Kształcenie językowe w ZS EKOLA to także inne działania rozwijające kompetencje uczniów: wycieczki, projekty, debaty, wymiany międzynarodowe.

WYCIECZKA DO DREZNA

W grudniu odbyła się wycieczka do Drezna dużej grupy uczniów z gimnazjum oraz klas preIB i IB2. Zwiedzano miasto, ale uczniowie odwiedzili też Jarmark Bożonarodzeniowy, który sprzyjał integracji i nowym przyjaźniom.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Corocznie w EKOLI w ramach wrześniowego Europejskiego Dnia Języków Obcych odbywają się różnego typu warsztaty, gry językowe, prezentowane są efekty zajęć plastycznych. W tym roku grupa gimnazjalistów wzięła udział w niemieckojęzycznych warsztatach, ćwicząc scenki teatralne w oparciu o fragmenty baśni braci Grimm „Czerwony Kapturek” oraz „O wilku i siedmiu koźlątkach” (projekt: Begegnung mit deutscher Sprache, Begegnung mit deutschen Märchenfiguren w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z Westfalskim Forum ds. Kultury i Edukacji). W warsztatach uczestniczyli: Victoria Gluszkowska, Michał Buszek, Julia Osmólska, Julia Wysowska i Magdalena Jaglińska (opiekun – p. Renata Durska).

DZIEŃ UNESCO I TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

W tym roku szkolnym Dzień UNESCO zainaugurował w ZS EKOLA Tydzień Życzliwości. Połączenie obu działań miało podkreślić wagę pomocy inny i życzliwości w życiu codziennym w skali globalnej i w małych społecznościach, choćby szkolnej. Ze świętem UNESCO łączy się Międzynarodowy Dzień Tolerancji, dlatego uczniowie w ramach jego obchodów przygotowali prezentacje na ten temat i akcję plakatową. Ważną inicjatywą okazała się Nagroda Życzliwości dla wyróżniających się postawą uczniów. Otrzymali ją Ewa Bator i Sawa Romanek ze szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści: Grzegorz Gajewski, Ada Trybuchowska, Witold Warmuzek.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji